Sieci kanalizacyjne zewnętrzne

W dziale sieci kanalizacyjne zewnętrzne znajdują się:

– rury i kształtki PVC
– rury i kształtki żeliwne
– studzienki
– włazy żeliwne
– zasuwy burzowe