Drenaż

W dziale drenaż znajdują się:

– geowłókniny syntetyczne
– geowłókniny z włókna kokosowego
– osadniki podrynnowe
– rury i kształtki drenarskie PVC
– skrzynki rozsączające