Rekuperacja i wentylacja

Rekuperacja i wentylacja

Powietrze jest elementem niezbędnym do życia, dlatego tak ważna jest skuteczna rekuperacja i wentylacja, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu, tj. w naszych domach i mieszkaniach.  Wentylacja to proces wymiany powietrza, którego celem jest usuwanie z pomieszczeń powietrza zużytego i wprowadzenie na jego miejsce świeżego. W przypadku nowych domów, w których odpowiednia izolacja zredukowała straty ciepła do minimum, największym źródłem jego utraty stała się właśnie wentylacja. Do odzyskania traconej energii służą m. in. rekuperatory.


rekuperacja i wentylacja                                                rekuperacja i wentylacja
 

Rekuperator to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej. Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Urządzenie ogrzewa strumień świeżego powietrza doprowadzanego z zewnątrz, wykorzystując ciepło powietrza wywiewanego z wnętrza budynku. Rekuperator wyposażony jest w dwa wentylatory oraz wymiennik ciepła, w którym chłodniejsze powietrze dopływające z zewnątrz ogrzewane jest ciepłym powietrzem wywiewanym z wnętrza, cały mechanizm zamknięty jest w izolowanej obudowie. Oba strumienie nie mieszają się ze sobą, a dzięki zastosowaniu filtrów poprawia się jakość powietrza w domu. Najważniejszymi parametrami przy wyborze wentylatorów jest natężenie przepływu powietrza, czyli ilość przetłoczonego powietrza w danym czasie oraz spręż, czyli przyrost ciśnienia wytwarzany przez wentylator, którego wartość powinna być tym większa, im dłuższe są kanały wentylacyjne.

Zalety rekuperacji i wentylacji to:
– Znaczne obniżenie kosztów ogrzewania,
– Komfortowa obsługa wentylacji poprzez jednostkę zdalnej obsługi,
– Filtry poprawiają komfort wewnętrzny w budynku,
– Łatwy i szybki montaż,
– Eliminacja zbędnego podgrzewania powietrza nawiewanego w okresie letnim (bypass),
– Zapobiega powstawaniu zagrzybienia i szkód budowlanych wskutek nadmiernej wilgotności powietrza,
– Zwarta konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca,
– Nowoczesny silnik prądu stałego zużywają mało energii.