Pompy ciepła

Pompy ciepła są urządzeniami pozwalającymi zaoszczędzić  na ogrzewaniu domu nawet do 50% w skali roku. Mogą one być z powodzeniem stosowane w nowo wybudowanych obiektach, jak i modernizowanych. Wykorzystując odnawialne źródła energii wyrażamy troskę o środowisko naturalne i przyczyniamy się do poprawy jakości życia przyszłych pokoleń.

pompy ciepła

Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła: gruntu, wody lub powietrza w ciepło do ogrzewania domu, chłodzenia wnętrz i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło z naturalnego źródła jest pobierane  przez parujący ciekły czynnik roboczy znajdujący się pod niskim, stałym ciśnieniem w parowniku (dolne źródło ciepła), i dalej jako para trafia do sprężarki, gdzie rośnie jej ciśnienie oraz energia wewnętrzna. Para pod wysokim, stałym ciśnieniem oddaje ciepło skraplając się w wymienniku ciepła – skraplaczu (górne źródło ciepła) i czynnik w postaci cieczy przez zawór dławiący, lub rurkę kapilarną, lub turbinę rozprężną gdzie następuje spadek ciśnienia, trafia z powrotem do parownika.

Pompy ciepła wykorzystują jako dolne źródło energię cieplną niskotemperaturową, trudną do innego praktycznego wykorzystania.

pompy ciepła

Pompy ciepła można sklasyfikować według różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń.

Najczęściej używanymi pompami są:
-gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie),
-wodne (woda/woda, woda/powietrze),
-powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).

pompy ciepła